Geen verzekeringsplicht voor zzp-ers

Als zzp-er dien je zelf te zorgen voor je verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en een aanvullende oudedagsvoorziening. Deze verantwoordelijkheid blijft, in tegenstelling tot eerdere geluiden, vrijwillig.

Afgelopen oktober werden de resultaten van een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp-ers in Nederland gepubliceerd. Naar aanleiding van deze resultaten heeft het kabinet besloten geen verzekeringsplicht in te stellen. Wel willen ze de zzp-er nog meer bewust maken van het belang van bijvoorbeeld een goede oudedagsvoorziening en maatregelen tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het staat je als zzp-er vrij om te kiezen voor een extra oudedagsvoorziening naast de standaard AOW, bijvoorbeeld via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in de inkomstenbelasting of via een lijfrente. Het kabinet heeft nu ook enkele maatregelen getroffen om het voor zzp-ers makkelijker te maken om pensioen op te bouwen. Zo hoeft het reeds opgebouwde pensioen niet aangesproken te worden indien er een beroep moet worden gedaan op de bijstand. Daarnaast wordt de termijn om te beslissen of je wilt blijven deelnemen aan het pensioenfonds van een voormalig werkgever verlengd.

Één van de onderzoeksresultaten was dat op dit moment één op de drie zzp-ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hier zijn drie opties voor:

  1. Vrijwillige verzekering tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar
  2. Vrijwillige verzekering bij het UWV, speciaal voor startende ondernemers uit loondienst of uit een uitkeringssituatie
  3. Vangnetverzekering voor moeilijk verzekerbare zzp-ers

Onder bepaalde voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Het kabinet gaat dus inzetten op voorlichten, ondersteunen en faciliteren van ondernemers bij het organiseren van hun eigen bescherming. Hiervoor wordt een voorlichtingscampagne opgestart.