Kinderalimentatieverplichting uitgesloten van box 3

Hoewel kinderalimentatierechten geen bezittingen zijn voor de rendementsgrondslag van box 3, wordt sinds januari jl. de kinderalimentatieverplichting hierin wel als schuld aangemerkt. Bij het vervallen van de aftrek uitgaven van levensonderhoud van kinderen is verzuimd om deze verplichting ook uit te sluiten van box 3. Met ingang van januari 2017 gaat dit alsnog gebeuren.