Let op aanscherping pensioenregeling

Per 1 januari 2015 zijn de fiscale kaders met betrekking tot de pensioenregeling aangescherpt. Dit houdt in dat de mogelijkheden om pensioen op te bouwen verder beperkt zijn. Heb je de pensioenregeling voor jou en je eventuele werknemers nog niet aangepast, dan kan dit vervelende gevolgen hebben.

Een van de aanpassingen houdt in dat er geen pensioen meer kan worden opgebouwd over loon dat boven de €100.000 per jaar komt. Past de huidige pensioenregeling niet binnen de nieuw vastgelegde kaders per 1 januari 2015, dan kan deze als “fiscaal onzuiver” worden gezien. Het is dan mogelijk dat de volledige pensioenaanspraak in de heffing wordt betrokken en er een revisierente moet worden betaald van 20%