Weer uitstel handhaving van de wet DBA

handhaving van de wet dba

Het was geen groot nieuws afgelopen donderdag 1 juni, maar de Belastingdienst heeft laten weten de handhaving van de wet DBA nog eens verder voor zich uit te schuiven tot 1 juli 2018.

Wat houdt dit in?

Stel een opdrachtgever huurt een zzp’er in. Achteraf constateert de Belastingdienst dat er sprake was van een dienstverband. Voor de periode tot 1 juli 2018 wordt er dan toch GEEN boete opgelegd.

Echt geen boete?

Er kunnen wel naheffingen en boetes worden opgelegd als er sprake is van kwaadwillendheid. Dit vat de Belastingdienst als volgt samen:

“U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.”

Waarom weer uitgesteld?

Al eerder was de handhaving uitgesteld tot 1 januari 2018. Nu is het wederom opgeschort. Het kabinet moet onderzoeken hoe het arbeidsrecht aangepast kan worden zodat het beter aansluit bij de huidige praktijk.

Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher heeft op 22 mei een onderzoek hiernaar aangeboden aan informateur Schippers. Dit ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ is ook aan de Tweede Kamer verstrekt. In het onderzoeksrapport zijn voorstellen opgenomen voor uitwerking van de wet DBA. Het nieuwe kabinet beslist over de wet DBA en de aanpassingen aan het arbeidsrecht aan de huidige economische situatie. Daarna moeten opdrachtgevers en –nemers natuurlijk nog in de gelegenheid worden gesteld om hun manier van samenwerken aan te passen. Dit was reden voor demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes om de handhaving van de wet DBA opnieuw uit te stellen.

Modelovereenkomst ja of nee?

Ondanks het feit dat er nog geen handhaving plaatsvindt, werk ik toch al braaf met modelovereenkomsten. Doe jij dat ook al, of wacht je af totdat er eerst 100% duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren?

Lees hier meer over de wet DBA

Vivian Vertelt is een initiatief van administratiekantoor Buro Freecon gevestigd in Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Meer info? www.administratiekantoorregiorotterdam.nl

Het bericht Weer uitstel handhaving van de wet DBA verscheen eerst op Vivian Vertelt.

Source: freecon